Noutati


 • Castogatorii concursului "Descopera prospetimea smoothieuri-lor din magazinele Boromir Pan Cafe"  Castigatorii sunt rugati ca in termen de 4 zile (pana pe 16 iulie 2017 inclusiv) sa trimita la adresa de e-mail: office@boromir.ro informatiile personale pentru a putea intra in posesia premiilor:

  1. nume si prenume + id facebook (pt verificare);

  2. nr telefon

  3. seria si numarul de buletin

   

  Premiul I:
   30 de vouchere incepand cu data 17 iulie-15 august pt o cafea si un croissant cu unt la Boromir Pan Cafe Traian:
   
  1. Serban Luchian
  2. Nae Stoica 
  3. Adina Mariana 
  4. Gheorghita Tudor 
  5. MariansiGeorgiana Mihai 
   
  Premiul II:
  Castigatorii vor primi un tort de ciocolata de 1.2 kg, pe care il vor ridica de la Boromir Pan Cafe Traian:
   
  1. Loredana Elena C
  2. Floarea Stoica 
  3. Maria Maria 
  4. Madalin Radoi 
  5. Ciprian Constantin
   
  Premiul III:
  Castogatorii vor primi o tarta mare cu unul din fructele sezonului de 1.2 kg, pe care o vor ridica de la Boromir Pan Cafe Traian:
   
  1. Niculina Kolosvari 
  2. Dita Alina
  3. Mugurel Milica 
  4. Andreea Isabela Serban
  5. Daniel Dogaru 
 • Concurs  Boromir Pan Cafe

   

  REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

  “Descopera prospetimea Smoothie-urilor din  magazinele  Boromir Pan Café”

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

  1.1. Concursul “ Descopera prospetimea Smoothieuri-lor laBoromir Pan Cafe” este organizat de SC BOROMIR IND SRL, (numit in prezentul regulament "Organizatorul"), societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Targului, nr. 2, judetul Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea cu nr. J 38 / 1136 / 1994, avand cod unic de inregistrare RO 6334476.

  1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile  regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

  1.3. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a acestuia, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

     a.in format electronic, prin accesarea adresei web: http://www.boromir.ro.;

     b.format tiparit, in baza unei simple solicitari, la urmatoarea adresa: str. Targului nr. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea, la adresa de e-mail office@boromir.ro sau la nr. de telefon: 0250/734428;

  1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul public, prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul http://www.boromir.ro.

   

  SECTIUNEA 2. DESFASURAREA CONCURSULUI

  2.1. Campanie este organizata si desfasurata in mediul online, exclusiv prin intermediul platformei de socializare Facebook.

  SECTIUNEA 3. ZONA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

  3.1. Concursul este organizat si se desfasoara in orasul Ramnicu Valcea din judetul Valcea, in perioada 26 Iunie  2017 (ora 00:00) – 06 Iulie  2017 (ora 23:59).  

  3.2. Înainte de începerea Campaniei Promotionale şi după încetarea duratei Campaniei Promotionale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

  SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

  4.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care au domiciliul sau resedinta in mun. Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, care la data inscrierii in Concurs au implinit varsta de 18 ani, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, care respecta in mod cumulativ toate conditiile prezentului Regulament si care urmeaza indicatiile prevazute in acest Regulament pentru a-si valida participarea la acest concurs.

  4.2. La aceasta campanie nu au drept de participare angajatii organizatorului SC BOROMIR IND SRL, sotii/sotiile acestora, precum si a rudelor de pana la gradul II ale acestora (copii, parinti, bunici, nepoti, frati/surori).

  4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere si participare pe care o considera in mod justificat a fi contrara acestui Regulament.

  4.4. Dreptul de participare la concurs este anulat automat si in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

  4.5. Inscrierea si participarea la Concurs presupune acceptarea si respectarea integrala, liber consimtita si neconditionata de catre orice Participant a oricareia dintre prevederile prezentului Regulament.

  4.6. O persoana cu drept de participare se poate inscrie in Concurs o singura data si numai in cadrul perioadei de desfasurare a Concursului.

  4.7. Dreptul de participare la Concurs apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de prezentul Regulament.

   

  SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

  5.1.Pentru inscrierea in acest concurs, participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

  a) Sa ia cunostiinta de regulamentul concursului, prin accesarea site-ului http://www.boromir.ro., unde acesta este pus la dispozitia oricarui solicitant in format electronic, in mod gratuit sau prin solicitarea acestuia la adresa: Ramnicu Valcea, str. Targului nr. 2, jud. Valcea, la adresa de

  e-mail office@boromir.ro sau la numarul de telefon : 0250/734428.

  b) Sa acceseze website-ul www.facebook.com;

  c) Sa isi creeze un cont personal sau sa se logheze in contul personal din reteaua de socializare Facebook ;

  d)Să posteze printr-un comentariu la unele dintre pozele ce anunta concursul “Descopera prospetimea Smoothie-urilor la Boromir Pan Café”o poză cu unul dintre smoothiurile Boromirsi sa adauge hastagul #boromirpancafe.

  Alte dispozitii referitoare la participarea in concurs:

  5.2. Prin inscriere in concurs, participantul confirma luarea la cunostinta si acceptarea Regulamentului Oficial, precum si acordul pentru colectarea si procesarea datelor sale personale si inregistrarea acestora in baza de date a Organizatorului, in scopul validarii in calitate de castigator si acordarea premiului, in eventualitatea unui castig si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului.

  5.3. Pentru ca inscrierea in Concurs sa fie considerata eligibila pentru jurizare trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

  a) Comentariul sa fie postat public in cadrul unui comentariu la una dintre pozele oficiale care anunta Concursul, afisate pe pagina de Facebook Boromir Pan Cafe si comentariul sa fie insotit de hastagul #boromirpancafe;

  b) Postarea sa fie facuta in Perioada Campaniei : 26 Iunie  2017 (ora 00:00) – 06 Iulie  2017 (ora 23:59). 

  c) Comentariul sa fie postat o singura data, orice postare ulterioara a aceluiasi comentariu nu va fi luat in considerare;

  d) Participantii si dupa caz reprezentantii legali declara ca inteleg ca nu vor fi acceptate comentarii care :

  ·         nu raspund la intrebarea concursului;

  ·         contin imagini ale copiilor (contin imagini care incalca dispozitiile Legii nr. 272/2004, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, art. 27 – protejarea imaginii publice a copilului);

  ·         contin cuvinte ce  prezinta scene de violenta fizica sau sexuala, scene de cruzime, contrare bunelor moravuri;

  ·         prezinta cuvinte care promoveaza sau incurajaza consumul de droguri ilegale;

  ·         prezinta cuvinte care promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica, sociala, rasiala, religioasa sau orice fel de discriminare;

  ·         prezinta cuvinte ce au caracter ofensator, abuziv, calomniator sau obscen;

  ·          prezinta cuvinte ce aduc prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei intreprinderi;

  e) Comentariile nu pot avea un caracter negativ, la adresa unei persoane/ categorii de persoane fizice sau juridice / companii.

  f) Participantii trebuie sa fie proprietarii tuturor drepturilor asupra comentariilor inscrise in concurs. Organizatorul concursului nu isi asuma nici o responsabilitate privind eventuale incalcari ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine in mod exclusiv celui care a trimis fotografia.

  g) Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona acei participanti suspecti de frauda, care vor incerca sa-si sporeasca sansele de castig prin diferite actiuni.

  SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

  6.1. Dupa incheierea campaniei se vor desemna prin jurizare, de catre o comisie desemnata de catre Organizator, 15  castigatori.

  6.2. Procedura de acordare a premiilor Concursului :

  6.2.1. Jurizarea va avea loc in termen de maxim 5 zile lucratoare de la incheierea campaniei.

  6.2.2. Criterii de jurizare :

  i. Originalitate : se puncteaza comentariile  in functie de originalitate, care nu sunt copiate si inspira cat mai bine scopul concursului;

  ii. Creativitate : se puncteaza comentariile in functie de modul creativ prin care participantul expune o situatie in contextul scopului campaniei, intr-o forma inedita, artistica si placuta;

  6.3. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publica lista cu numele castigatorilor si a castigurile acordate in cadrul acestui Concurs.

  6.4. Lista castigatorilor va fi publicata cel tarziu in data de 12 Iulie 2017 pe adresa web : http://www.boromir.ro.

  6.5. Participantii desemnati Castigatori ai Concursului vor fi contactati prin e-mail/prin raspuns la postare si/sau telefon, prin care li se vor solicita comunicarea datelor de identitate (nume si prenume, numar de telefon).

  6.6. Validarea finala a Castigatorilor este conditionata de indeplinirea cumulativa de catre Participantii desemnati castigatori a tuturor conditiilor de inscriere si participare in Concurs, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

  6.7. Daca un Castigator nu raspunde la mesajul trimis pe e-mail/raspuns la postare sau la apelul telefonic, in maxim 4 zile de la instiintare, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de a intra in posesia premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca premiul sa fie atribuit Participantului urmator clasat potrivit criteriilor de selectionare prevazute in prezentul Regulament. Acesta din urma va fi supus aceleasi proceduri de validare.

  6.8. La contactarea Castigatorului, pentru validare, acestuia i se va solicita acordul pentru introducerea in baza de date a Organizatorului si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre Castigator in vederea atribuirii premiului. La final, daca este de acord, castigatorul va comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, datele aferente buletinului/cartii de identitate, domiciliul, telefonul, varsta. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorului si premiul castigat de acesta, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.

  6.9. Un Castigator va putea intra in posesia unui singur premiu.

  6.10. Premiile acordate potrivit prezentului Regulament nu pot fi inlocuite cu alte premii. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator (din lista de rezerve).

  6.11. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator un alt participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate iar acestea vor ramane in posesia Organizatorului.

  SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR SI ACORDAREA ACESTORA

  7.1. La sfarsitul perioadei de desfasurare a Concursului si cu respectarea termenelor stabilite prin prezentul Regulament, vor fi desemnati 15 (cinsprezece)  castigatori ai Concursului.

  7.2 Primii 5 castigatori vor beneficia de cate 30  vouchere fiecare .Un voucher le va permite sa primeasca gratuit, in perioada 17 iulie 2017-15 august 2017  o cafea si  un croissant cu unt, in voloare de 6,50 lei /voucher .Valoarea totala a voucherelor  acordate  va fi de 975 lei. Urmatorii 5 castigatori vor primii fiecare cate o  tarta de 1,2kg cu unul dintre fructele sezonului (zmeura, capsuni, caise) in valoare de 48 lei /bucata. Valoarea totala a celor 5 tarte acordate va fi de 240 lei. Ultimii 5 castigatori vor castiga fiecare cate un tort de ciocolata de 1,2kg in valoare de 66 de lei /bucata.  Valoarea totala a celor 5 torturi acordate va fi  de 330 lei.

  Valoarea totala a premiilor  acordate  va fi de 1.545 lei care include TVA-ul aferent.

  7.3. Premiul va fi ridicat de fiecare castigator in parte de la  cafeneaua Boromir Pan Café Traian, cu adresa in Rm. Valcea, B-dul N. Balcescu – POSTA TRAIAN , nr. 7, Jud. Valcea, in termen de 5 zile lucratoare de la validarea acestora.

  Pentru ridicarea  premiilor  constand in tarte si torturi, castrigatorii respectivi trebuie sa faca comanda on line pe Facebook  : https://m.facebook.com/BoromirPanCafe/ cu 24 ore inainte de ridicarea premiului de la magazinul  Boromir Pan Café din Rm. Valcea, B-dul N. Balcescu – POSTA TRAIAN , nr. 7, Jud. Valcea.

  Premiile care nu vor fi ridicate de castigatori in termenul prevazut mai sus vor fi  atribuite Participantilor urmatori clasati potrivit criteriilor de selectionare prevazute in prezentul Regulament. Acestia din urma vor fi supusi aceleiasi proceduri de validare.

  7.4. In cazul voucherelor, castigatorii vor intra in posesia  acestora prin prezentarea unui act de identitate la cafeneau Boromir Pan Café Traian din Rm. Valcea, B-dul N. Balcescu – POSTA TRAIAN , nr. 7, Jud. Valcea . Voucherul va fi valabil de pe 17 iulie 2017 pana pe 15 August 2017. Voucherul  va fi ridicat de catre castigator in termen de 5 zile lucratoare de la validarea premiului, in caz contrar, premiul va fi  atribuit Participantului urmator clasat potrivit criteriilor de selectionare prevazute in prezentul Regulament. Acesta din urma va fi supus aceleasi proceduri de validare.

  SECTIUNEA 8. TAXE

  8.1. Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care, daca este cazul, Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Codului Fiscal.

  8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la promotie, sau alte cheltuieli).

  SECTIUNEA 9. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

  9.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile de mai jos:

  ·         pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (prin e-mail sau prin telefon) din motive independente de Organizator.

  ·         pierderile sau intarzierile inscrierilor pe e-mail, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;

  ·          situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere, etc) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice;

  ·          imposibilitatea Organizatorului de a contacta Castigatorii, din motive independente de acesta ;

  ·         nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de internet;

  ·         necomunicarea de catre Castigator a datelor si informatiilor personale in termenul prevazut in prezentul Regulament;

   

  SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

  10.1. Prin inscrierea in cadrul concursului “ Descopera prospetimea Smoothieuri-lor la Boromir Pan Cafe” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial al acestui Concurs si isi exprima acordul neconditionat, in privinta acestora. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

  10.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord expres si neechivoc ca, in cazul in care vor castiga, datele lor personale si comentariul trimis sa intre in baza de date a Organizatorului si vor putea fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, fara a avea nicio pretentie materiala fata de Organizator.

  10.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

  10.4. Inscrierea in concurs reprezinta consimtamantul autorilor si titularilor de drepturi de proprietate intelectuala cu privire la aceasta forma de utilizare, nelimitata in timp si spatiu.

  SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

  11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

  11.2. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

  SECTIUNEA 12. LITIGII

  12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

  SECTIUNEA 13. CADRUL LEGISLATIV

  13.1. Concursul se afla sub incidenta Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, a Normelor metodologice din 20.03.2003 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 si a Codului Fiscal.

  SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

  14.1. Regulamentul Oficial al concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe adresa web http://www.boromir.ro sau la sediul acesteia din Rm. Valcea, str. Targului, nr.2, Jud. Valcea, sau prin solicitare adresa de e-mail office@boromir.ro

  14.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in termen de 5 zile de la  anuntarea acesteia pe site-ul  http://www.boromir.ro

  14.3. Prin participarea la acest concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

   

            

                          

 • ISM 2017 - KOLN • ISM 2017 - KOLN • ISM 2017 - KOLN • ISM 2017 - KOLN • SIAL 2016 - PARIS • SIAL 2016 - PARIS • SIAL 2016 - PARIS • SIAL 2016 - PARIS • SIAL 2016 - PARIS • SIAL 2016 - PARIS • ALIMENTARIA 2016 BARCELONA  Boromir participa anul acesta în perioada 25 - 28 aprilie  2016, la târgul internaţional pentru industria alimentară « ALIMENTARIA 2016 - BARCELONA ». Va asteptam cu cele mai noi bunatati. 

 • Boromir la ALIMENTARIA 2016 - BARCELONA • Boromir - ALIMENTARIA 2016 BARCELONA • Boromir - ALIMENTARIA 2016 BARCELONA • Boromir - ALIMENTARIA 2016 BARCELONA • Boromir - ALIMENTARIA 2016 BARCELONA • LUNA INDRAGOSTITILOR - castigatorii  Ne bucuram sa va anuntam lista castigatorilor concursului "Luna Indragostitilor":

  ADDA GYN

  ADINA RADU

  ALEXANDRA SERBAN

  ALICE IZINA

  ALINA HOBAN

  ALINA MEHEDINTU

  ALINA NICOLETA PREDA

  BUTNARU MIHAELA

  CAMELIA COVACI

  CLAUDIA DUMITRESCU

  CONSTANTA MATEI

  CONSTANTIN GORNESCU

  CORNELIA BECHERU

  CORNILA MIHAELA

  CRISTINA ISPAS

  CUCU VALENTINA

  DIANA BARAN

  DOINA ANA BUTMAN

  ELENA IATAN

  EUGEN DANIEL BURLACU

  FETIC CONSTANTIN

  FLAVIA MARIA MARCUS

  FLORINA TOHANEANU

  GABRIELA ROSU

  IOANA GHEORGHITA

  IOANA MARGINEANU

  IRIMIE ALEXANDRA

  LIA MARIA GROZI

  LIDIA UNGUREANU

  MADA RADOI

  MADALINA FLORENTINA

  MARI BRANESCU

  MIHAELA V CIOCOIU

  MIHALACHE DORIN

  MIKI ALEXANDRINA

  MIMI FLORI BAROIU

  MIRCEA MATEI

  MIREL LEBADA

  MOLAN DANIELA

  NICOLETA ALEXANDRA

  PADUREANU ANDREEA ANCA

  PAULA MIHAI

  PAUN DANA LOREDANA

  PREDA LAURA

  RAILEANU ELENA GEORGIANA

  RAMONA VIOLETA BARASCU

  ROXANA PRODAN

  TANYA EMILY DUMITRACHE

  URSU ANA

  VLADUCU EMIL

   

  Castigatorii sunt rugati ca in termen de 4 zile (pana pe 5 martie 2016 inclusiv) sa trimita la adresa de e-mail: office@boromir.ro informatiile personale pentru a le putea expedia premiul:

  1. nume si prenume + id facebook (pt verificare);

  2. nr telefon

  3. adresa completa

 • LUNA INDRAGOSTITILOR


  luna-indragostitilor

  REGULAMENTUL CONCURSULUI "LUNA INDRAGOSTITILOR'

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

  1.1.Concursul “ LUNA INDRAGOSTITILOR” este organizat de SC BOROMIR IND SRL, (numit in prezentul regulament "Organizatorul"), societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Targului, nr. 2, judetul Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea cu nr. J 38 / 1136 / 1994, avand cod unic de inregistrare RO 6334476.

  1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

  1.3. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a acestuia, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

  a.in format electronic, prin accesarea adresei web: http://www.boromir.ro.;

  b.format tiparit, in baza unei simple solicitari, la urmatoarea adresa: str. Targului nr. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea, la adresa de e-mail office@boromir.ro sau la nr. de telefon: 0250/734428;

  1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul public, prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul http://www.boromir.ro.

  SECTIUNEA 2. DESFASURAREA CONCURSULUI

  2.1. Campanie este organizata si desfasurata in mediul online, exclusiv prin intermediul platformei de socializare Facebook.

  SECTIUNEA 3.  ZONA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

  3.1. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in perioada 8 februarie 2016 (ora 00:00) - 24 februarie 2016 (ora 23:59).

  3.2. Înainte de începerea Campaniei Promotionale şi după încetarea duratei Campaniei Promotionale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

  SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

  4.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care au domiciliul sau resedinta in Romania, care la data inscrierii in Concurs au implinit varsta de 18 ani, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, care respecta in mod cumulativ toate conditiile prezentului Regulament si care urmeaza indicatiile prevazute in acest Regulament pentru a-si valida participarea la acest concurs.

  4.2. La aceasta campanie nu au drept de participare angajatii organizatorului SC BOROMIR IND SRL, sotii/sotiile acestora, precum si a rudelor de pana la gradul II ale acestora (copii, parinti, bunici, nepoti, frati/surori).

  4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere si participare pe care o considera in mod justificat a fi contrara acestui Regulament.

  4.4. Dreptul de participare la concurs este anulat automat si in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

  4.5. Inscrierea si participarea la Concurs presupune acceptarea si respectarea integrala, liber consimtita si neconditionata de catre orice Participant a oricareia dintre prevederile prezentului Regulament.

  4.6. O persoana cu drept de participare se poate inscrie in Concurs o singura data si numai in cadrul perioadei de desfasurare a Concursului.

  4.7. Dreptul de participare la Concurs apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de prezentul Regulament.

  SECTIUNEA 5.MECANISMUL CONCURSULUI

  5.1.Pentru inscrierea in acest concurs, participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

  1. Sa ia cunostiinta de regulamentul concursului, prin accesarea site-ului http://www.boromir.ro., unde acesta este pus la dispozitia oricarui solicitant in format electronic, in mod gratuit sau prin solicitarea acestuia la adresa: Ramnicu Valcea, str. Targului nr. 2, jud. Valcea , la adresa de e-mail office@boromir.ro sau la numarul de telefon : 0250/734428.

  1. Sa acceseze website-ul www.facebook.com

  1. Sa isi creeze un cont personal sau sa se logheze in contul personal din reteaua de socializare Facebook

  1. Sa posteze un selfie amuzant cu persoana iubita ca si comentariu la poza sau pozele oficiale care anunta Concursul pe pagina de Facebook Boromir si sa adauge hastagul #Boromirimpartebucurii

  Alte dispozitii referitoare la participarea in concurs:

  5.2. Prin inscriere in concurs, participantul confirma luarea la cunostinta si acceptarea Regulamentului Oficial, precum si acordul pentru colectarea si procesarea datelor sale personale si inregistrarea acestora in baza de date a Organizatorului, in scopul validarii in calitate de castigator si acordarea premiului, in eventualitatea unui castig si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului.

  5.3. Pentru ca inscrierea in Concurs sa fie considerata eligibila pentru jurizare trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

  a) Fotografia, selfieul amuzant cu persoana iubita sa fie postata public in cadrul unui comentariu la una dintre pozele oficiale care anunta Concursul, afisate pe pagina de Facebook Boromir si comentariul sa fie insotit de hastagul #Boromirimpartebucurii;

  b) Postarea sa fie facuta in Perioada Campaniei : 8-24 feb.

  c) Fotografia sa fie postata o singura data, orice postare ulterioara a aceleiasi fotografii nu va fi luata in considerare;

  d)Participantii si dupa caz reprezentantii legali declara ca inteleg ca nu vor fi acceptate fotografiile care :

  - nu ilustreaza tema concursului;

  -contin imagini ale copiilor (contin imagini care incalca dispozitiile Legii nr. 272/2004, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, art. 27 – protejarea imaginii publice a copilului);

  -contin sau prezinta scene de violenta fizica sau sexuala, scene de cruzime, imagini indecente, obcene sau orice alte imagini de acest gen, contrare bunelor moravuri ;

  -prezinta imagini care reprezinta, promoveaza sau incurajaza consumul de droguri ilegale;

  -prezinta imagini care promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica, sociala, rasiala, religioasa sau orice fel de discriminare;

  -au caracter ofensator, abuziv, calomniator sau obscen;

  -pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei intreprinderi;

  -prezinta imagini de incalcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata;

  -reprezinta imagini care sunt protejate de drepturile de autor care nu apartin concurentului.

  e)Fotografiile nu pot avea un caracter negativ, la adresa unei persoane/ categorii de persoane fizice sau juridice / companii.

  f)Participantii trebuie sa fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor inscrise in concurs. Organizatorul concursului nu isi asuma nici o responsabilitate privind eventuale incalcari ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine in mod exclusiv celui care a trimis fotografia.

  g)Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona acei participanti suspecti de frauda, care vor incerca sa-si sporeasca sansele de castig prin diferite actiuni.

  SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

  6.1. Dupa incheierea campaniei se vor desemna prin jurizare, de catre o comisie desemnata de catre Organizator, 50 de castigatori.

  6.2. Procedura de acordare a premiilor Concursului :

  6.2.1.Jurizarea va avea loc in termen de maxim 5 zile lucratoare de la incheierea campaniei.

  6.2.2. Criterii de jurizare :

  i. Originalitate : se puncteaza inscrierile in functie de originalitate, care nu sunt copiate si inspira cat mai bine scopul concursului

  ii. Creativitate : se puncteaza inscrierile in functie de modul creativ prin care participantul expune o situatie in contextul scopului campaniei, intr-o forma inedita, artistica si placuta.

  6.3.In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publica lista cu numele castigatorilor si a castigurile acordate in cadrul acestui Concurs.

  6.4. Lista castigatorilor va fi publicata cel tarziu in data de 02.Martie.2016 pe adresa web : http://www.boromir.ro.

  6.5. Participantii desemnati Castigatori ai Concursului vor fi contactati prin e-mail/prin raspuns la postare si/sau telefon, prin care li se vor solicita comunicarea datelor de identitate (nume si prenume, numar de telefon), precum si adresa completa la care urmeaza sa fie expediate prin curier, premiile acordate prin Concurs.

  6.6. Validarea finala a Castigatorilor este conditionata de indeplinirea cumulativa de catre Participantii desemnati castigatori a tuturor conditiilor de inscriere si participare in Concurs, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

  6.7. Daca un Castigator nu raspunde la mesajul trimis pe e-mail/raspuns la postare sau la apelul telefonic, in maxim 4 zile de la instiintare, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de a intra in posesia premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca premiul sa fie atribuit Participantului urmator clasat potrivit criteriilor de selectionare prevazute in prezentul Regulament. Acesta din urma va fi supus aceleasi proceduri de validare.

  6.8. La contactarea Castigatorului, pentru validare, acestuia i se va solicita acordul pentru introducerea in baza de date a Organizatorului si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre Castigator in vederea atribuirii premiului. La final, daca este de acord, castigatorul va comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, datele aferente buletinului/cartii de identitate, domiciliul, telefonul, varsta. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorului si premiul castigat de acesta, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.

  6.9. Un Castigator va putea intra in posesia unui singur premiu. 

  6.10. Premiile acordate potrivit prezentului Regulament nu pot fi inlocuite cu alte premii. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator (din lista de rezerve).

  6.11. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator un alt participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate iar acestea vor ramane in posesia Organizatorului.

  SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR SI ACORDAREA ACESTORA

  7.1. La sfarsitul perioadei de desfasurare a Concursului si cu respectarea termenelor stabilite prin prezentul Regulament, vor fi desemnati 50 (cincizeci) castigatori („Castigatorii”) ai Concursului.

  7.2. Fiecare castigator va primi un premiu ce va consta dinr-un tort de 500g de la Boromir. Fabrica de Amandine. Acesta poate fi in mod aleatoriu un « Tort de Ciocolata. Boromir. Fabrica de Amandine «  sau un « Tort Crema de Lapte. Boromir. Fabrica de Amandine ». Valoarea individuala a unui premiu este de 15 lei exclusiv TVA. Valoarea totala estimata a premiilor Concursului este de 750 lei, TVA inclusa.

  7.3. Livrarea premiilor se va face de catre Organizator, prin curier si confirmare de primire in maxim 15 zile calendaristice de la data validarii premiului, la adresa de corespondenta comunicata de fiecare participant castigator.

  7.4. Nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si / sau alte produse, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

   7.5.Taxele de livrare a premiilor vor fi suportate de catre Organizator.

  SECTIUNEA 8. TAXE

  8.1. Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care, daca este cazul, Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Codului Fiscal.

  8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la promotie, sau alte cheltuieli).

  SECTIUNEA 9. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

  9.1.Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile de mai jos:

  -pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (prin e-mail sau prin telefon) din motive independente de Organizator.

  -pierderile sau intarzierile inscrierilor pe e-mail, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului ;

  -situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere, etc) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice ;

  -imposibilitatea Organizatorului de a contacta Castigatorii, din motive independente de acesta ;

  -nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de internet ;

  -necomunicarea de catre Castigator a datelor si informatiilor personale in termenul prevazut in prezentul Regulament ;

  -in cazul comunicarii de catre participanti de informatii false sau eronate, inclusiv privind datele necesare expedierii premiilor.

  SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

  10.1. Prin inscrierea in cadrul concursului “LUNA INDRAGOSTITILOR,” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial al acestui Concurs si isi exprima acordul neconditionat, in privinta acestora. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

  10.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord expres si neechivoc ca, in cazul in care vor castiga, datele lor personale si fotografia trimisa sa intre in baza de date a Organizatorului si vor putea fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, fara a avea nicio pretentie materiala.

  10.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

  10.4.Inscrierea in concurs implica acordul autorului ca materialele participante realizate de acesta sa poata fi folosite de catre Organizatorul in scopul promovarii concursului si a evenimentului, precum si a realizarii de materiale publicitare/articole, cu mentionarea numelui autorului.

  10.5.Inscrierea in concurs reprezinta consimtamantul autorilor si titularilor de drepturi de proprietate intelectuala cu privire la aceasta forma de utilizare, nelimitata in timp si spatiu.

  SECTIUNEA 11  FORTA MAJORA

  11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

  11.2. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

  SECTIUNEA 12. LITIGII

  12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

  SECTIUNEA 13.  CADRUL LEGISLATIV

  13.1.Concursul se afla sub incidenta Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, a Normelor metodologice din 20.03.2003 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 si a Codului Fiscal.

  SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

  14.1.Regulamentul Oficial al concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe adresa web http://www.boromir.ro sau la sediul acesteia din Rm. Valcea, str. Targului, nr.2, Jud. Valcea, sau prin solicitare adresa de e-mail office@boromir.ro

  14.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari pe site-ul http://www.boromir.ro.

  14.3. Prin participarea la acest concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 • I love cozonac Boromir


  i-love-cozonac-boromir

  Noi cozonaci pufosi si deliciosi!

  Sub sloganul "I love cozonac Boromir" in aceasta vara iti aducem noi cozonaci de care te poti bucura in orice clipa, rasfatandu-te cu combinatii rafinate de crema de ciocolata si o delicata crema de caramel! 

 • Cardul de fidelitate BOROMIR PAN CAFE!  REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELITATE - CARD BOROMIR PAN CAFE

  1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

  Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de S.C. BOROMIR IND S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Ramnicu Valcea, str. Targului nr. 2, jud. Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/1136/1994, avand cod unic de inregistrare fiscala RO 6334476, reprezentata prin Boromiz Constantin –Director general, (denumita in continuare Organizator).
  Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos. (denumit in continuare „Regulament Oficial”). 

  Prin intermediul prezentului Program, SC BOROMIR  IND SRL doreste sa rasplateasca fidelitatea clientilor sai, oferindu-le  discount-ul aplicat imediat, reduceri acordate cu diverse ocazii si/sau alte beneficii personalizate care sunt disponibile numai prin intermediul cardului de fidelitate Boromir Pan Café.
  Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Program, pentru consultare, in oricare din magazinele Boromir Pan Cafe participante la program si pe site-ul www.boromir.ro/noutati.

  2.  ARIA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

  Programul de fidelitate se desfasoara in toate magazinele Boromir Pan Cafe situate in municipiul Ramnicu Valcea, in conformitate cu programul de functionare al magazinelor si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

  3. DURATA PROGRAMULUI

  Programul de fidelitate a fost lansat la data de 24 aprilie 2015 si are durata nedeterminata.

  Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea, suspendarea sau reluarea programului.Instiintarea referitoare la incetarea, suspendarea sau reluarea programului va fi afisata de SC BOROMIR IND SRL cu cel putin 30 de zile inainte de data la care intervine oricare din situatiile mentionate, atat in magazinele Boromir Pan Cafe participante la program cat si pe site-ul www.boromir.ro/noutati

  Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment modificarea programului. Instiintarea referitoare la modificarea programului va fi afisata de SC BOROMIR IND SRL cu cel putin 5 de zile inainte de data la care intervine modificarea, atat in magazinele Boromir Pan Cafe participante la program cat si pe site-ul www.boromir.ro/noutati.

  Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

  4. CONDITII DE PARTICIPARE

  La Programul de fidelitate Card Boromir Pan Cafe, poate participa orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, impliniti de solicitant la data completarii formularului (denumit in continuare “Participantul”), cu domiciliul in Romania si care completeaza si semneaza formularul de inscriere (anexa 1 a prezentului regulament).

  Formularul de inscriere in Programul de fidelitate, va fi oferit spre completare, fiecarui Participant la Program, de catre personalul magazinelor Boromir Pan Cafe, daca Participantul doreste acest lucru si in conditiile in care acesta va efectua cumparaturi din magazinele Boromir Pan Cafe, in valoare minima de 3 lei pe un bon fiscal.

  La Programul de fidelitate Card Boromir Pan Cafe, pot participa si angajatii SC BOROMIR IND SRL, cu respectarea acelorasi conditii de participare, prevazute prin prezentul Program.

  Persoanele juridice nu au dreptul sa participe la Program.

  Formularele de participare sunt accesibile fizic din orice magazin Boromir Pan Cafe, participant la program.

  Fiecare Participantul este obligat sa completeze toate campurile obligatorii a fi completate din formularul de inscriere, cu date reale, scrise cu majuscule si citet. Campurile obligatorii a fi completate sunt: nume, prenume, data nastere, sex, adresa completa, numar telefon, semnatura.

  Formularul de inscriere, corect completat si semnat se va preda personalului din magazinele Boromir Pan Cafe participante.

  Participantul va prezenta un act de identitate la predarea formularului de inscriere completat, catre personalul magazinului, pentru verificarea vizuala de catre acesta a datelor inscrise de Participant in formular.

  Prin act de identitate se poate intelege carte de identitate, permis de conducere, pasaport. Actul de identitate va fi folosit numai pentru verificarea corectitudinii datelor scrise de Participant in formularul de inscriere, dupa care va fi restituit acestuia. Nu vor fi efectuate copii de pe actele de identitate prezentate de Participanti si nici nu vor fi solicitate sau retinute astfel de copii.

  Formularul nesemnat de catre Participant sau incomplet ori care contine date incorete sau necitete, se considera invalid. Invaliditatea formularului va atrage neacordarea cardului de catre personalul magazinelor Boromir Pan Cafe participante.

  Pentru corectarea acestei situatii, dupa caz, se semneaza si/sau se completeaza formularul de participare cu informatiile care lipsesc si/sau se elibereaza un nou formular de participare de catre personalul magazinului Boromir Pan Cafe care va fi completat de Participant, cu date reale, corecte, complete si citete.

  In urma predarii de catre Participant a formularului de participare semnat si completat cu date reale, corecte, complete si citete, personalului magazinului Boromir Pan Cafe , va preda Participantului, in mod gratuit, Cardul de fidelitate.

  Daca ulterior primirii cardului de fidelitate de catre Participant, personalul magazinului Boromir Pan Cafe, constata ca anumite campuri din formularul de inscriere completate de Participant, sunt eronate, incomplet sau nu sunt citete, Participantul va fi contactat pentru a se prezenta la unul din magazinele Boromir Pan Cafe, in vederea completarii unui nou formular de inscriere. Pana la data completarii unui nou formaular de inscriere Participantul va beneficia numai de discount-ul de 8%, acesta neputand beneficia de alte eventuale beneficii sau reduceri ulterioare acordate de Organizator.

  Activarea Cardului de fidelitate Boromir Pan Cafe se face la prima scanare, respectiv la prima cumparatura efectuata de Participant cu prezentarea prealabila a cardului.

  Fiecare Participant are dreptul la un singur Card de fidelitate.

  5. PRODUSE PARTICIPANTE

  La Programul de fidelizare participa toate produsele comercializate in cadrul magazinelor Boromir Pan Cafe in perioada Campaniei, dar in limita stocului disponibil.

  Nu vor participa la programul de fidelizare produsele care fac deja obiectul altor promotii.

  Produsele aflate in diverse promotii sunt produsele selectionate ce fac obiectul Campaniilor Promotionale desfasurate periodic in magazinele Boromir Pan Cafe participante conform politicilor de vanzari ale Organizatorului.

  6. CARDUL BOROMIR PAN CAFE

  Cardul de fidelitate Boromir Pan Cafe ( Anexa nr.2 la prezentul Regulament) este

  un card din PVC cu dimensiuni standard: 85,60 x 53,98 x 0,76mm, inscriptionat pe o parte cu textul „Boromir Pan Cafe” pe fond roz, iar pe verso este imprimat codul de bare aferent fiecarui utilizator.

  Codul de bare imprimat pe carduri este proprietatea SC BOROMIR IND SRL, neputand fii utilizat de orice alta persoana fizica sau juridica, conform legislatiei in vigoare.

  Cardurile de fidelitate Boromir Pan Cafe pot fi utilizate de catre titularii acestora conform termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

  Se recomanda utilizarea cardului de catre titularul acestuia, in caz contrar, titularul Cardului isi asuma intreaga responsabilitate pentru orice problema care poate sa apara in legatura cu beneficiile purtate de Card.

  Falsificarea oricarui card de fidelitate se pedepseste conform legilor in vigoare. 
  Cardurile se activeaza la intrarea in posesie, prin scanarea la una din casele de marcat din magazinele Boromir Pan Cafe participante, urmand a se inregistra toate beneficiile Programului.

  Pentru a beneficia de avantajele purtate de Cardul de fidelitate Boromir Pan Cafe, acesta trebuie prezentat de Participant pentru scanare, inaintea inceperii inregistrarii in casa de marcat a produselor ce vor fi cumparate.

  Cardul Boromir Pan Cafe nu este un card de credit si nu poate fi utilizat ca mijloc de plata, iar beneficiile acordate nu pot fi preschimbate in bani sau produse.

  Organizatorul poate anula orice Card de fidelitate sau poate interveni asupra beneficiilor acordate pe Card daca se dovedeste ca acestea s-au acordat cu incalcarea expresa a Regulametului. Dupa efectuarea tuturor verificarilor necesare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula sau a retine Cardul conform conditiilor din prezentul Regulament.

  Fata de acest card de fidelitate, SC BOROMIR IND SRL poate sa emite si alte tipuri de carduri in baza unor regulamente distincte.

  7. MECANISMUL PROGRAMULUI

  Pentru a beneficia de avantajele prezentului Program de fidelitate, fiecare Participant este obligat sa prezinte pentru scanare cardul la casa de marcat, inainte de inregistrarea in casa de marcat a produselor care vor fi cumparate de Participant. Posesorul de card de fidelitate care, inainte de efectuarea cumparaturii (inaintea inregistrarii produselor in casa de marcat), nu preda cardul pentru scanare, nu va benficia de discount direct si nici nu va beneficia de eventualele avantaje ulterioare destinate posesorilor de carduri de fidelitate. 

  Se recomanda utilizarea Cardului de catre titular, in caz contrar, titularul Cardului isi asuma intreaga responsabilitate privind utilizarea beneficiilor aferente Cardului.

  Beneficiile cardului Boromir Pan Cafe:

  Posesorii cardurilor de fidelitate Boromir Pan Cafe vor beneficia de un discount imediat de 8% aplicat la valoarea cu TVA a produselor cumparate prin magazinele Boromir Pan Cafe participante.

  Campania este valabila pana la noi reglementari si se adreseaza tuturor posesorilor de card ce fac cumparaturi din magazinele participante, indiferent de valoarea bonului fiscal.

  La acest Program participa toate produsele comercializate in magazinele participante, dar in limita stocului disponibil cu exceptia produselor care fac obiectul altor campanii promotionale.

  Discount-ul imediat se aplica direct la casa de marcat doar prin scanarea Cardului de fidelitate.

  Discount-ul imediat nu se cumuleaza si nu se suprapune cu alte promotii generale din magazine.

  Orice alte beneficii pot fi decise ulterior de catre Organizator si vor fi anuntate in prealabil in magazinele Boromir Pan Cafe si pe site-ul www.boromir.ro.

  8. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE

  Utilizarea cardului de fidelitate se poate face numai de catre titularul acestuia, in caz contrar, titularul cardului isi asuma intreaga responsabilitate privind orice problema care poate sa apara in legatura cu beneficiile cardului de fidelitate. Pentru a beneficia de discounturi, Participantul va trebui sa anunte ca este posesor de card de fidelitate si sa prezinte cardul persoanei din magazin de la casa de marcat, inainte ca aceasta sa inceapa inregistrarea produselor in casa de marcat fiscala.

  9.CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

  Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice Card de fidelitate dupa o perioada de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit incalcandu-se prevederile prezentului regulament. Cardul, odata anulat, nu mai poate fi reactivat. Odata cu anularea Cardului se pierd si toate beneficiile atasate Cardului, dupa caz. Posesorul Cardului anulat poate insa solicita emiterea unuia nou, prin completarea unui nou formular de inscriere, daca Campania de acordare de Carduri mai este in vigoare.

  Daca un Card de fidelitate a fost deteriorat, furat sau pierdut, titularul trebuie sa anunte acest fapt, in maxim 24 de ore, prin prezentarea sa la orice magazin Boromir Pan Cafe, in caz contrar, titularul isi asuma orice utilizare de catre un tert a Cardului pierdut. Odata cu instiintarea, titularul va comunica toate datele de identificare: nume, prenume, adresa, numar telefon, data nasterii. Titularul care isi pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card. In perioada de inlocuire a cardului nu este posibila accesarea beneficiilor purtate de Card. Eliberarea unui nou Card se va face in termen de 30 zile lucratoare de la anuntarea pierderii sau furtului.

  10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Prin semnarea formularului de inscriere Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea formularului de inscriere, Participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC BOROMIR IND SRL, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii SC BOROMIR IND SRL, in scopuri de reclama, marketing si publicitate, corespondenta si evidente statistice pe toata durata desfasurarii prezentului Program.

  SC Boromir Ind SRL este inregistrata la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu numarul 34470.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza direct de catre SC Boromir Ind SRL, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 si a normelor emise in aplicarea acestora, cu respectarea cerintelor de securitate, cat si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Astfel, Organizatorul pastreaza confidentialitatea datelor personale si le utilizeaza si stocheaza conform prezentului Regulament si a legislatiei in vigoare.

  Participantii la acest Program pot solicita in conditiile legii, printr-o cerere scrisa datata si semnata, adresata catre SC BOROMIR IND SRL, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Targului nr. 2, jud. Valcea, exercitarea oricaruia dintre drepturile conferite de catre Legea 677/2001 cu privire la datele lor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18). 
  Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului iar acesta se obliga: (a) sa confirme in mod gratuit solicitantului, daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 
  In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

  11. INCETAREA/MODIFICAREA PROGRAMULUI DE FIDELITATE

  SC BOROMIR IND SRL isi rezerva dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea, suspendarea sau reluarea prezentului Program. Instiintarea va fi anuntata cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data intrarii in vigoare in toate magazinele Boromir Pan Cafe participante, cat si pe site-ul www.boromir.ro/noutati.

  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe Perioada Campaniei, printr-un Act Aditional. Modificarile vor fi anuntate prin modalitatile enuntate mai sus si cu 5 zile unainte de data intrarii lor in vigoare.

  12. RASPUNDERE

  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul Cardului de fidelitate.

  Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru datele incorecte sau incomplete furnizate de Participant in Formular.

  Organizatorul are dreptul de a invalida Cardurile care nu indeplinesc toate conditiile de participare mentionate in Regulament.

  13. RECLAMATII, NOTIFICARI, LITIGII

  Contestatiile privind modul de desfasurare a Programului se pot depune in scris la sediul social al Organizatorului: SC Boromir Ind SRL str. Targului nr. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea, sau la adresa de e-mail office@boromir.ro.

  In afara celor prevazute la paragraful anterior, Clientul nu poate emite nici un fel de pretentii cu privire la desfasurarea Programului.

  Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventualele prejudicii aduse contului de client aferent Cardului de fidelitate ca urmare a pierderii si/sau furtului acestuia, decat dupa instiintarea acestuia in scris. Cardurile gasite se predau in magazinele participante sau la sediul social al Organizatorului. Contrafacerea cardurilor se pedepseste conform legii.

  Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participanti la Programul de fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de pe raza teritoriala a sediului social al Organizatorului.

  14. CLAUZE FINALE

  Regulamentul Programului de fidelitate – card Boromir Pan Cafe este disponibil pentru consultare in mod gratuit in toate magazinele Boromir Pan Cafe participante si pe site-ul www.boromir.ro/noutati. Prin participarea la acest Program, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

  Prin participarea la Programul de fidelitate, Participantii isi exprima acordul cu privire la continutul prezentului Regulament si la modul de organizare si desfasurare a actiunii.

  Prin participarea la Programul de fidelitate, toti participantii isi exprima acordul expres cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator in conditiile detaliate la pct-ul 10.

  Programul se va derula in conditiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru totii participantii.

  Prezenta Campanie poate inceta in orice moment in cazul producerii unui eveniment care constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

 • Magazin online !  Boromir a lansat magazinul online de cadouri!
  Aici gasiti cadouri ce satisfac si cele mai pretentioase gusturi, perfecte pentru cei dragi sau pentru partenerii de afaceri!
 • INDAGRA 2014      Ca in fiecare an, va asteptam sa ne intalnim la INDAGRA FOOD Bucuresti - Romexpo – pavilionul central, in perioada 29 oct. - 2 noe.

     Vom aduce si rulota “Boromir Pan Cafe” plina cu produse calde de patiserie, cu prajituri si cozonaci.

 • SIAL 2014  In perioada 19-23.oct.2014 vom participa la cea mai mare expozitie internationala dedicata industriei alimentare SIAL - PARIS. Va asteptam in hala 5A, stand: D-F 260.

   

 • COVRIGI  Covrigeilor atat de indragiti, li se adauga noi sortimente innobilate cu branza parmezan si aromatizate cu busuic sau chimen.

  In gama “Covrigilor de Buzau” sosesc savurosii “covrigi cu vin si ulei de masline”, si “covrigi cu multicereale”.

 • CONCURS  " ADU BUCURII PE MASA "

  BOROMIR te premiaza de Paste

  Castigatorii concursului "ADU BUCURII PE MASA" sunt urmatorii:
   
  TENDER CARMEN MARILENA
  TUTUNARU IULIA ANDREEA
  HOSSU EMIL
  LEBEDENCO-BOTEZ GEORGIANA-ELENA
  APOPEI MINODORA 
  MINDRILA ELENA
  TARHON DIANA
  GEMANAR VIORICA 
  DOBRICA CARMEN-ANA 
  VITOMIREANU DOINA
   
  Castigatorii sunt rugati sa trimita pana pe data de 06.mai.2014 inclusiv, pe adresa de e-mail: concurs@boromir.ro datele pentru expedierea premiului: nume, prenume, adresa completa si nr. telefon pentru contact.
  Celor ce nu au reusit acum, le reamintim ca roata norocului se invarte mereu, asa ca stati aproape caci vom mai organiza concursuri.
  Va multumim tuturor pentru participare!
   
 • BOROMIR.FABRICA DE AMANDINE  Luna cadourilor îi întâmpină pe cei mari şi pe cei mici cu noi bucurii dulci de la Boromir, o dată cu lansarea gamei de dulciuri sub brandul Boromir. Fabrica de Amandine.

  O echipă de cofetari pricepuţi transformă, zi de zi, cele mai proaspete ingrediente în deserturi delicioase cu cremă de nucă şi ciocolată, cremă de portocale sau cremă de lapte, decorate cu fulgi speciali de ciocolată. Le vei îndrăgi, pur şi simplu.

 • INDAGRA FOOD 2013  Boromir va participa anul acesta în perioada 30 octombrie-03 noiembrie 2013, la târgul internaţional pentru industria alimentară «INDAGRA FOOD 2013». Evenimentul este dedicat furnizorilor de tehnologie de procesare şi producătorilor de produse alimentare şi băuturi.

  Ne puteţi vizita la CENTRUL EXPOZIŢIONAL ROMEXPO, în PAVILIONUL A, stand 20-21, SECTOR C.

 • Cozonac cu ananas, coacaze si cirese 450g  Cozonac festiv

  Ediţie limitată de Sărbători

  Pentru Pastele 2013, Boromir a pregatit un cozonac special pentru care a ales cele mai aromate fructe confiate: ananas, coacaze si cirese. Realizat prin dospire naturala indelungata, miezul cozonacului se imbina perfect cu aceasta combinatie de fructe.

 • Cozonac cu Cremă de Portocale și Ciocolată 450g  Anul acesta, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Boromir a creat, în completarea portofoliului de produse, noul Cozonac cu Cremă de Portocale şi Ciocolată. Miezul său pufos, dulce şi aromat, se completează perfect cu cele două creme savuroase pentru care specialiştii Boromir au folosit cele mai bune ingrediente naturale, urmărind procesele de fermentare şi oferind un produs cu gust desăvârşit, o nouă dovadă a unei mărci de tradiţie.
  Ambalat manual, într-o cutie elegantă cu mâner din panglică satinată, Cozonacul Boromir cu Cremă de Portocale şi Ciocolată este o alegere excelentă pentru sărbători şi poate fi un dar preţios, potrivit pentru mesele de Paşti petrecute în familie.

 • Croissant cu două creme  Trei noi sortimente de croissante cu două creme se alatură gamei de croissante Boromir:

  Ciocolată - lapte frişcă;

  Vanilie - caise; 

  Ciocolată - vanilie.

  Sunt umpluturi care împreună cu miezul pufos şi moale conferă croissantului un echilibru delicios.

  Caută oriunde şi oricând noile Croissante Două Creme Boromir - răsfăţul  plin de energie pentru întreaga zi !

 • Pască cu Brânză şi Stafide  Boromir vine în întâmpinarea clienţilor cu un produs nou: 

  „Pască cu brânză şi stafide”

  Armonia ingredientelor, conţinutul bogat în brânză şi stafide, forma şi mirosul îmbietor fac din pasca cu brânză şi stafide una din tradiţiile culinare cele mai plăcute. Pasca cu brânză dulce şi stafide se prezintă elegant, respectând forma rotundă a produsului tradiţional şi urmăreşte linia gamei, fiind ambalată într-o cutie roşie tip cadou. Pasca cu brânză dulce şi stafide vine în completarea colecţiei de cozonaci festivi tip cadou, din care mai fac parte Gama Boromir Clasic, Cozonacul de Acasă, Gama Prestige şi Pasca Boromir.
  Cozonacii şi pasca de la Boromir sunt produse cu ajutorul unor echipamente si procedee moderne păstrând caracterul şi gustul tradiţional, fiecare aducând spiritul şi bucuria specifice sărbătorilor.
  Începând cu  aprilie „Pasca cu brânză şi stafide” este disponibilă şi în marile reţele comerciale din întreaga ţară.
 • Brutăria copiilor Boromir  Atelier de pâine şi covrigi

   Începând cu 1 Aprilie 2013 Boromir vă invită în Brutăria Copiilor Rm.Vâlcea, la „Atelierul de pâine Boromir”.                           
  Pentru micii brutari organizăm zilnic activităţi de iniţiere în tainele preparării produselor de brutărie.        
  Ce vă oferim?
  Să petreceţi timp de 2 ore, într-un cadru de brutărie adevărată, cu moară, malaxor, aluat şi cuptor.
  Veţi cunoaşte istoria pâinii.
  Vă vor fi prezentate etapele de fabricaţie a pâinii începând de la grâu până la pâine.
  Veţi putea vedea pe viu utilaje folosite în acest proces de fabricaţie.
  Echipaţi cu şorţuri şi bonete, veţi fi însoţiţi de un brutar adevărat la mesele de atelier unde veţi fi iniţiaţi în tainele modelării covrigilor.
  Veţi degusta produsele pregătite de voi.
  La final, după poza de grup se vor înmâna Diplome de participare la „Atelierul de Pâine Boromir”.
  Înscrieri: cu 5 zile înainte de data dorită pe adresa: traian@boromir.ro, sau telefoane: 0350.425.978 sau 0742.206.091. 
   
 • Pişcoturi de şampanie  Pentru a prepara savurosul desert italian Tiramisu, Boromir oferă celor mai pretențioși oaspeți pișcoturi delicate şi fine.

  Calitatea pișcoturilor Boromir este garantată de ingredientele 100% naturale şi proaspete.

  Produsul este oferit fie la pachete moderne  400g  făcându-l ideal pentru rețeaua de hoteluri, restaurante şi catering.

 • Cozonacul Clasic de la Boromir  Pe lângă Gama Tradiţională, şi gama Boromir Clasic vine cu un nou ambalaj special pentru sărbători. Ambalajul de carton tip cadou este de culoare mov şi va fi uşor de găsit şi de recunoscut la raft. Boromir Clasic este o gamă bazată pe reţete populare şi are patru sortimente: cozonac cu ciocolată, cu cremă de nuci, cu nucă şi cacao, respectiv cu nucă şi stafide.

  Cozonacii Boromir sunt produşi cu ajutorul unor procedee şi echipamente moderne, dar care păstrează caracterul tradiţional al procesului, pentru ca fiecare cozonac să aducă spiritul şi bucuria specifice sărbătorilor de Paşte. Savoarea şi aroma lor sunt date atât de calitatea ingredientelor cât şi de timpul dedicat preparării. 

 • Cozonac pentru Lapte  Boromir face dintr-o dimineață normală, o dimineață normală, mai frumoasă.

  Gama cozonacilor Boromir devine tot mai diversificată, potrivită pentru orice moment al zilei sau pentru orice ocazie. Cozonacii aromați pentru lapte, cu cacao sau rahat sunt ideali pentru a începe o zi plini de energie şi bucurie.
  Deşi asociem cozonacii cu zilele de sărbătoare, iată o şansă de a aduce puţină sărbătoare şi zilelor obişnuite! Ceva bun şi dulce, lângă o cană de lapte cald, aduce bucurie şi energie tuturor şi înveseleşte şi cele mai mohorâte zile.
 • Covrigi de Buzau de la Boromir  Respectând cu strictețe străvechea rețeta a covrigeilor de buzău şi adăugând cu pricepere savoarea celor mai alese ingrediente şi mirodeni am scos de la cuptor Covrigeii de Buzău de la Boromir.

  Si pentru ca știm ca sănătatea e pe primul loc, păstram în continuare puritatea rețetelor.


   

 • Un nou magazin "Boromir Pan Café" la Buzău  Lanţul de magazine specializate "Boromir Pan Café" se înnoieşte cu o locaţie în municipiul Buzău.

  Boromir Pan Café este o cafenea concepută să pună la dispoziţia clienţilor produse tradiţionale de brutărie, patiserie şi cofetărie, care, alături de o băutură caldă, constituie gustarea ideală în oricare moment al zilei.

  Pregătirea  "la vedere" a produselor calde de brutărie şi patiserie şi amenajarea unui ambient pentru servirea la masă permit consumul imediat al acestora, totul într-o atmosferă specifică de cafenea europeană.

 • Cozonac de Acasa  Cozonacii Boromir din Gama Tradiţională (Cozonacul de Acasă) se găsesc pe rafturi în cutii de 1 kilogram şi pot fi achiziţionaţi în timpul sărbătorilor atât din reţelele de hipermarketuri şi supermarketuri din întreaga ţară, cât şi din magazinele de comerţ tradiţional. 
  Cozonacii înseamnă sărbătoare. Gama Tradiţională de la Boromir îşi propune să ajute oamenii să transmită mai departe un gând frumos, chiar prin intermediul cozonacilor pe care îi dăruiesc celor dragi: scriind o urare direct pe ambalajul din carton al cozonacului.
  Pe lângă Gama Tradiţională, gama Boromir Clasic vine cu un nou ambalaj special pentru sărbători. Ambalajul de carton pentru cadou este de culoare mov şi va fi uşor de găsit şi de recunoscut la raft.

  Boromir Clasic este o gamă bazată pe reţete populare şi are patru sortimente: cozonac cu ciocolată, cu cremă de nuci, cu nucă şi cacao, respectiv cu nucă şi stafide.

 • Mămăliga: brand naţional românesc  In seara zilei de 5 aprilie 2012, în Curtea Muzeului Ţăranului Român, povestea mămăligii a fost readusă în atenţia celor 400 de invitaţi care au degustat-o şi care s-au relaxat într-un cadru tipic românesc. Împreună cu Naţional Geographic şi Napolact, ne-am alăturat iniţiativei de a redescoperi acest preparat culinar ca brand naţional. Evenimentul a fost însoţit de Taraful de la Marsa, care a adus muzică şi voie bună. Ce am gătit în cadrul evenimentului a cărui temă a fost ”Mămăliga-sinteză comestibilă de istorie şi cultură românească”  şi ce alte lucruri minunate s-au mai întâmplat acolo, puteţi afla vizualizând fotografiile din galeria noastră de imagini prezentată pe  www.facebook.com/boromir.ro/photos

 • Croissant cu două creme  Trei noi sortimente de croissante cu două creme se alatură gamei de croissante Boromir:

  Ciocolată - lapte frişcă;

  Vanilie - caise; 

  Ciocolată - vanilie.

  Sunt umpluturi care împreună cu miezul pufos şi moale conferă croissantului un echilibru delicios.

  Caută oriunde şi oricând noile Croissante Două Creme Boromir - răsfăţul  plin de energie pentru întreaga zi !